De Buitenwacht wil de negatieve spiraal rond de groei van de intensieve veehouderij in het buitengebied ombuigen door
het minimaliseren van de risico's voor de volksgezondheid het terugdringen van de negatieve effecten voor de omgeving en omwonenden.

Vanuit dit perspectief wil de Buitenwacht de veehouders stimuleren
systeeminnovaties door te voeren in de bedrijfsopzet en de bedrijfsvoering, duurzame technieken, technologieŽn en productiewijzen toe te passen, hun stallen landschappelijk in te passen met functioneel filterend groen, alternatieve economische activiteiten te ontplooien.
motto contact & support
identiteit missie profiel ambitie visie strategie