Door de aanhoudende uitbreidingen van de intensieve veehouderij is in het buitengebied van Bernheze een concentratie van intensieve veehouderijbedrijven ontstaan met een zorgwekkende, en nog steeds groeiende veedichtheid.

Deze clustering van bedrijven en opeenhoping van vee brengt risico’s met zich mee voor de volksgezondheid. De concentratie heeft bovendien een aantal negatieve effecten op de omgeving en het welbevinden van de mensen die daar werken, wonen of recreëren.

Door de toenemende schaalvergroting en industrialisatie in de intensieve veehouderij wordt de druk op het buitengebied opgevoerd terwijl het aantal boeren tegelijkertijd afneemt. De Buitenwacht vindt dit een zorgwekkende ontwikkeling waardoor de balans tussen de ecologische, economische en sociaal-maatschappelijke functies van het buitengebied steeds verder verstoord raakt.
motto contact & support
identiteit missie profiel ambitie visie strategie