De Buitenwacht is een organisatie die opkomt voor

het herstel van het evenwicht van functies in het buitengebied
de belangen van de bewoners van het buitengebied en de kernen
motto contact & support
identiteit missie profiel ambitie visie strategie