De Bernhezer Buitenwacht is een stichting opgericht door
bewoners van het buitengebied
Ún
burgers uit de kernen die zich betrokken voelen bij het buitengebied.

DE BERNHEZER BUITENWACHT
VOORTVAREND - BETROKKEN - DOORDACHT
motto contact & support
identiteit missie profiel ambitie visie strategie